Równomiernie płaska dysza rozpylająca E to płaska dysza zraszająca z prostokątną dystrybucją cieczy do opryskiwania taśmowego i rzędowego.